Geschillenregeling NWWI krijgt vorm

Als u het niet eens bent met het oordeel van validatie-instituut NWWI, kunt u een klacht bij hen indienen. Maar wat als u er samen niet uitkomt? Het streven is dat u vanaf dit najaar terecht kunt bij een onafhankelijke geschillencommissie, die volledig los staat van NWWI.
 
Als enige validatie-instituut, heeft NWWI een grote verantwoordelijkheid om het maatschappelijk belang te dienen. NRVT heeft daarom met NWWI een principeafspraak gemaakt over de instelling van een geschillencommissie, die door Stichting Tuchtrechtspraak NRVT wordt vormgegeven.

Snelle uitspraak

De procedure wordt zo ingericht dat de commissie in relatief korte tijd tot een uitspraak kan komen. Bij de start van de procedure, betaalt u kostendekkend geschillengeld. Wanneer u volledig in het gelijk gesteld wordt, krijgt u het betaalde geschillengeld terug.