Nieuw Reglement Doorlopend Toezicht per 1 juli 2020

NRVT scherpt het doorlopend toezicht voortdurend aan. Het Reglement Doorlopend Toezicht is nu aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Per 1 juli 2020 vervangt dit nieuwe reglement de huidige versie.

Wat is er veranderd?

 • Commissie toezicht ingesteld
  Na een uitgevoerde audit kan het bestuur advies inwinnen bij de Commissie Toezicht over de te nemen maatregelen.
   
 • Bezwaar mogelijk
  Taxateurs die het niet eens zijn met het besluit van het bestuur naar aanleiding van toezicht, kunnen daar bezwaar tegen indienen. In hoofdstuk 2 van het Reglement Doorlopend Toezicht staat de bezwaarprocedure beschreven.
   
 • Actualisatie
  De sanctioneringsmogelijkheden van het bestuur en het onafhankelijke Tuchtcollege zijn verder op elkaar afgestemd. Ook zijn de verschillende vormen van toezicht nader verduidelijkt.