Nieuwe commissie Toezicht maakt vliegende start

Met ingang van 1 juli heeft NRVT een commissie Toezicht ingesteld, zoals omschreven in het nieuwe Reglement Doorlopend Toezicht. Deze commissie ziet erop toe dat NRVT de regels streng en rechtvaardig handhaaft. De commissie adviseert het bestuur over:

  • passende maatregelen naar aanleiding van de resultaten van field en desk audits, zoals een eventuele gang naar de tuchtrechter;
  • de beslissing om in hoger beroep te gaan tegen uitspraken van de tuchtrechter.

De commissie start met een forse agenda, met een tiental mogelijke tuchtzaken. Die komen deels voort uit meldingen en deels uit de resultaten van desk en field audits.