NRVT versterkt toezicht met data NWWI

Doorlopend toezicht is een van de kerntaken van NRVT. Met ingang van 16 juli a.s. gaat NRVT ook data van validatie-instituut NWWI gebruiken bij het uitvoeren van die taak. Dat is een belangrijke aanvulling op de gegevens die wij zelf verzamelen. We krijgen een completer beeld van de kwaliteit van de gevalideerde taxatierapporten én van de taxateur zelf. Hierdoor kunnen we ons toezicht op de Register-Taxateurs die rapporten laten valideren nog gerichter uitvoeren.

Aanvulling op eigen gegevens

NRVT controleert of u zich houdt aan de NRVT-regelgeving. Uitgangspunt daarbij zijn de fundamentele beginselen:

  • Professioneel gedrag
  • Vakbekwaamheid
  • Integriteit
  • Objectiviteit en onafhankelijkheid 
  • Zorgvuldigheid en transparantie
  • Vertrouwelijkheid

Met behulp van onder meer audits, meldingen en de Eigen Verklaring verkrijgt NRVT informatie over het functioneren van taxateurs. De informatie die NWWI verzamelt tijdens het gehele validatieproces, is daar een waardevolle aanvulling op.

Om welke NWWI-gegevens gaat het?

Na zorgvuldige afweging, ontwikkelde NWWI een systeem dat taxateurs op basis van een groot aantal indicatoren monitort. In het extranet Taxatieweb vinden aangesloten taxateurs een dashboard. Daarop zijn zij hoe ze ‘scoren’ op het gebied van integriteit, objectiviteit, zorgvuldigheid en vakbekwaamheid. Die scores deelt NWWI met NRVT. U weet als taxateur dus precies welke informatie wij ontvangen.

Signalerende functie

Deze scores hebben voor NRVT een signalerende functie. We voegen de scores samen met onze eigen informatie, doen wanneer nodig nader onderzoek en trekken onze eigen conclusie. De overeenkomst over de data-uitwisseling kwam tot stand na nauwe samenwerking tussen NWWI en NRVT. Uiteraard voldoet de overeenkomst aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw scores mogen door u en ons niet gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals marketing.

Benieuwd naar uw scores?

In het Taxatieweb van NWWI vindt u onder ‘Tools’ uw scores en een uitgebreidere uitleg.