Toetsing scholingstraject Wonen gestart

Register-Taxateurs in de kamer Wonen volgen het scholingstraject behorend bij het nieuwe model taxatierapport wonen (30 PE-punten). Na de opleiding kunt u zich aanmelden voor de toets bij een van de exameninstellingen:


In het document met toetstermen leest u wat er precies van u gevraagd wordt: