Update PE-verplichting 2020

Rekening houdend met de coronamaatregelen, hebben opleiders afgelopen maanden hun manier van lesgeven aangepast. Cursussen worden online aangeboden of in hybride vorm. Op die manier hebben taxateurs in de kamers BV/GZV, LAV en WOZ en de vakgroep modelmatig waarderen dit jaar voldoende mogelijkheden om aan de PE-verplichting te voldoen. Voor hen blijft de PE-verplichting voor 2020 dan ook onveranderd.

Uitloop PE-verplichting kamer Wonen 

De studiebelasting van taxateurs in de kamer Wonen bestaat dit jaar uit een opleiding voor het nieuwe model taxatierapport Wonen. Het nieuwe model taxatierapport wordt begin september gepubliceerd, dan zullen we u daar uitgebreid over informeren. Wel kunnen we alvast de ingangsdatum mededelen: 1 juli 2021.

Mocht het u als taxateur in de kamer Wonen niet lukken om alle 30 PE-punten in 2020 te behalen, dan heeft u een mogelijkheid voor uitloop. We verruimen de periode om aan uw PE-verplichting te voldoen op de volgende manier:

  • In 2020 behaalt u minimaal 20 van de 30 PE-punten
  • Voor de overige 10 PE-punten heeft u tot uiterlijk 1 juli 2021 de tijd
  • Die PE-punten behaalt u in dat geval bovenop uw reguliere PE-verplichting van 20 punten in 2021

Hoeveel punten heeft u al behaald?

Raadpleeg Mijn NRVT voor uw meest recente PE-overzicht.