Uw PE-verplichting in 2020

De maatregelen omtrent het coronavirus hebben ook gevolgen voor de PE-cursussen die deze periode gepland stonden. Inmiddels zijn opleiders bezig om hun cursussen en opleidingen online aan te bieden. Een goede ontwikkeling. Als het aanbod bij u past, kunt u op deze manier toch PE-punten behalen.

Wat betekent dit voor uw PE- verplichting?

Vorige week maakte het kabinet bekend dat de maatregelen in verband met het coronavirus in ieder geval tot en met 28 april duren. Op dat moment hebben we een periode achter de rug van bijna 7 weken. Wij begrijpen dat sommigen van u zich zorgen maken over de mogelijkheid om binnen de gestelde tijd de noodzakelijke PE-punten te behalen. Onze inzet is om iedereen in staat te stellen tijdig zijn of haar PE-punten te behalen. Voorlopig gaan we er van uit dat dit praktisch mogelijk is. Mocht dit binnen de bestaande of nieuwe overheidsbeperkingen onhaalbaar of onredelijk worden, dan komen we met een passend voorstel.

PE Kamer Wonen

Samen met de brancheorganisaties en andere partijen, is gewerkt aan een nieuw taxatiemodel voor woningen en het bijbehorende opleidingsprogramma. Zodra het programma definitief is vastgesteld, gaan wij hiermee van start.