Vernieuwde statuten: nu ook opzegging per maand

Sinds medio februari 2020, kunt u gedurende het kalenderjaar bij NRVT uitgeschreven worden. U kunt opzeggen tegen het eind van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (zie artikel 32 lid 1 sub a van de gewijzigde statuten).

Voorbeeld: Als u begin april 2020 opzegt, bent u per 1 juni 2020 uitgeschreven. Mocht u nu al weten dat u per 1 januari 2021 uitgeschreven wilt zijn, dan kunt u in november 2020 opzeggen.

Let wel: een opzegging gedurende het kalenderjaar leidt niet tot (gedeeltelijke) restitutie van de reeds voldane jaarlijkse bijdrage en ontslaat u niet van uw betalingsverplichting. Uw PE-verplichting stopt wel vanaf de datum van uitschrijving.

Herinschrijving na verplichte uitschrijving

Ook nieuw in de statuten is dat Register-Taxateurs die bij bestuursbesluit zijn uitgeschreven, pas na drie jaar een verzoek tot herinschrijving kunnen indienen.