Webinar Doorlopend Toezicht

Op 4 december organiseert NRVT samen met NWWI een Webinar over doorlopend toezicht in de kamer Wonen. Tijdens het Webinar zal worden ingegaan op de wijze waarop toezicht is georganiseerd en welke veranderingen er in 2020 zijn doorgevoerd. Tevens geven wij u in hoofdlijnen inzage in de toekomstige ontwikkelingen. Ad Buisman zal spreken namens NRVT en Adriaan Post namens NWWI. Wouter Pronk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal als gastspreker tijdens het Webinar aanwezig zijn. De afsluitende vragen sessie zal worden geleid door Michiel Mokkenstorm.

Doorlopend toezicht en valideren

Alhoewel het toezicht berust bij en onder verantwoordelijkheid staat van NRVT, speelt valideren hierbij een belangrijke rol. Een weging van alle verbetervoorstellen en handelingen, onderverdeeld op basis van vakbekwaamheid, integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en transparantie, vormen tezamen de basis van doorlopend toezicht.

De generieke uitkomsten daarvan deelt met NRVT en stelt  NRVT tevens in staat haar toezicht op de taxateur gerichter uit te voeren. Benadrukt wordt dat NRVT geen inzage krijgt in specifieke taxatie casuïstiek. NRVT is altijd gehouden haar eigen onderzoek in te stellen.

Voor het hele artikel en meer informatie klik hier.