Statuten, protocollen en reglementen

Statuten
In onze statuten hebben we formeel onze doelen en de taken en bevoegdheden van het bestuur en de structuur van de stichting vastgelegd. U kunt de statuten van de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs hier inzien.


Protocollen
Van de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs zijn de volgende reglementen vastgesteld:


Reglementen en praktijkhandreikingen
NRVT kent de volgende Reglementen en praktijkhandreikingen:

Reglementen per 1 juli 2018 Praktijkhandreikingen per 1 juli 2018
Reglement Gedrags- en Beroepsregels Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed
Reglement Kamers Praktijkhandreiking Landelijk en Agrarisch Vastgoed
Reglement Definities Praktijkhandreiking Wonen
Subreglement Grootzakelijk Vastgoed Praktijkhandreiking WOZ

 

PE-reglement

De regels omtrende Permanente Educatie zijn vastgelegd in het reglement Permanente Educatie 2017.