Statuten, protocollen en reglementen

Statuten
In onze statuten hebben we formeel onze doelen en de taken en bevoegdheden van het bestuur en de structuur van de stichting vastgelegd. U kunt de statuten van de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs hier inzien.


Protocollen
Van de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs zijn de volgende reglementen vastgesteld:


Kamers en Kamerreglementen
NRVT kent de volgende Kamers en Kamerreglementen:

Reglementen per 1 juli 2017 Wijzigingen per 1 juli 2017
Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed Wijzigingen reglement BV
Addendum Grootzakelijk Vastgoed Wijzigingen addendum GZV
Reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed Wijzigingen reglement LAV
Reglement Wonen Wijzigingen reglement Wonen
Reglement WOZ, versie 30 september 2015

PE-reglement

De regels omtrende Permanente Educatie zijn vastgelegd in het reglement permanente educatie 2017.


Toelichtingen

·     Toelichting op niet-marktwaardetaxaties en partijdeskundig waardeadvies