Belanghebbende bij taxatie in het kader van een echtscheiding

Het Tuchtcollege heeft uitspraak gedaan na een klacht over een taxatie in het kader van een echtscheiding. Klager stelt dat de taxatie te hoog is uitgevallen door een onjuiste SWOT-analyse, een onjuiste verkooptermijn, dat een constructiefout niet is meegenomen en dat ten onrechte is vermeld dat de woning is gemoderniseerd.
 
Het Tuchtcollege gaat eerst in op de vraag of klager, die geen opdrachtgever was (dat was de ex-echtgenote van klager), een klacht kan indienen. Het Tuchtcollege overweegt dat klager belanghebbende is, omdat de door hem te betalen koopprijs mede is vastgesteld aan de hand van de taxatie in kwestie. Daardoor is klager ontvankelijk in zijn klacht.
 
Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateur niet onzorgvuldig heeft gehandeld door het ontbreken van vrij uitzicht niet als zwakte in de SWOT-analyse aan te merken. Ten aanzien van de opgenomen termijn stelt het tuchtcollege vast dat er geen termijn is genoemd in de opdrachtvoorwaarden, die door de advocaten van klager en zijn ex-echtgenote zijn opgesteld. Daarnaast heeft de taxateur voldoende toegelicht hoe hij tot de gehanteerde termijn is gekomen. Bij de constructiefout is de taxateur uitgegaan van het gestelde in de opdrachtvoorwaarden. Daarbij stelt het Tuchtcollege vast dat hierin expliciet was opgenomen dat het de taxateur niet was toegestaan met klager of zijn ex-echtgenote contact op te nemen voor een toelichting. Het Tuchtcollege stelt wel dat de taxateur het rapport op dit punt zorgvuldiger had kunnen formuleren. Ook ten aanzien van de modernisering heeft de taxateur wat slordig geformuleerd. Maar omdat duidelijk is omschreven dat de woning gedateerd was, kan een belanghebbende door de vermelding “gebruikelijke moderniseringen” in het rapport niet op het verkeerde been zijn gezet. De klacht wordt ongegrond verklaard.

 
 
Klachtnummer: 20161017
Datum uitspraak: 16 februari 2017
Document: Uitspraak anoniem