Rechtbankadviseur handelde binnen grenzen bekwaamheid

De woning van klager en zijn (ex)partner wordt door meerdere taxateurs gewaardeerd. Klager kan zich niet vinden in de geschatte waarde, en klaagt de taxateur aan bij de Raad van Toezicht van NVM. Een procedure bij de rechter volgt waarbij de klager de taxateur aansprakelijk stelt.

De Register-Taxateur als adviseur

De rechtbank wijst de register-taxateur aan als adviseur. Hij wordt gevraagd om de vragen van de rechtbank te beantwoorden. Klager is het met die beantwoording niet eens, en klaagt de Register-Taxateur aan bij de Rentmeesterskamer. Die vindt dat de Register-Taxateur zijn werk goed heeft gedaan en dat er niet achteraf geklaagd kan worden dat de Register-Taxateur niet (meer) ingeschreven stond als taxateur wonen. Verder is het aan de rechter om te oordelen. De Rentmeesterskamer wijst de klacht af.

Twijfels over vakbekwaamheid

De klager komt vervolgens met dezelfde klacht bij Tuchtcollege NRVT. Hij geeft tevens aan dat hij twijfelt over de vakbekwaamheid van de Register-Taxateur, omdat hij een woning heeft getaxeerd terwijl hij niet in de Kamer Wonen staat ingeschreven. Het Tuchtcollege vindt dat de Register-Taxateur niet opnieuw in een zitting hoeft uit te leggen hoe hij zijn werk gedaan heeft. Het Tuchtcollege oordeelt op grond van het dossier dat er niets toe te voegen is aan de overwegingen van de Rentmeesterskamer, en sluit daarbij aan. De inschrijving van de Register-Taxateur was voor de rechtbank en voor klager te vinden in het openbare register van NRVT. Achteraf klagen over het niet-ingeschreven zijn, kan niet.

Met betrekking tot de vakbekwaamheid van de Register-Taxateur oordeelt het tuchtcollege dat er geen algemene regel is dat een register-taxateur zich altijd dient te beperken tot taxaties binnen de Kamer waarin hij of zij is geregistreerd. Het is echter wel aan de register-taxateur om bij aanvaarding van elke opdracht te bepalen of hij hiervoor de vereiste vakbekwaamheid en kennis bezit. Dit is volgens het Tuchtcollege in casu het geval.

De klacht is ongegrond.

Hoger beroep

In hoger beroep bevestigt het Tuchtcollege de uitspraak in eerste aanleg. De taxateur beschikt over voldoende vakbekwaamheid om de opdracht van de rechtbank te aanvaarden.

Het hoger beroep wordt verworpen.

Dossiernummer: 20180517hb

Datum uitspraak: 12 april 2019

Lees de volledige uitspraak

Dossiernummer: 20180517

Datum uitspraak: 13 september 2018

Lees de volledige uitspraak