Aanpassing maatregel in hoger beroep

Dossiernummer: 20200228HB
Datum uitspraak: 16 april 2021

Uitspraak in eerste aanleg: Schorsing na 2e rapport dat 2 ton lager uitvalt

In hoger beroep komt de taxateur tot inkeer. Hij erkent fouten te hebben gemaakt en geeft aan dat hij anders had moeten handelen.

Omdat de taxateur daarnaast first offender is, gaat het Tuchtcollege in hoger beroep over tot aanpassing van de maatregel. De schorsing wordt geheel voorwaardelijk. Alleen als de taxateur opnieuw in de fout gaat, wordt aan de schorsing van 6 maanden uitvoering gegeven.