Advies over de tussenmuur

In een momentale binnenstad is in het verleden een muur blijven staan, ingesloten door een tweetal panden. De eigenaar van het ene pand en de VVE van het naastgelegen appartementencomplex, hebben al jaren onenigheid over de muur, voornamelijk over de kosten van onderhoud.

 

Adviesrapport

De taxateur wordt door de VVE ingeschakeld en stelt een adviesrapport op. De VVE legt het rapport over in de procedure tegen de buurman. De buurman dient een klacht in tegen de taxateur. Het rapport voldoet volgens de klager niet aan de eisen van NRVT en stelt dat een ondoorzichtige methode is gebruikt. De taxateur geeft aan dat hij de term ‘marktwaarde’ had moeten vermijden in deze situatie, waar de muur onlosmakelijk onderdeel is van beide panden. Hij heeft geprobeerd mee te denken over een oplossing in het conflict.

Het tuchtcollege oordeelt dat het gaat om een advies en niet om een professionele taxatiedienst. Alleen dan kan getoetst worden aan het professionele gedrag van de taxateur (art 3 AGB tot 1-7-18). Dat de taxateur zich onprofessioneel zou hebben gedragen, is niet gebleken. De klacht is ongegrond.

Lees de volledige uitspraak

Dossiernummer: 20180321

Datum uitspraak: 10 juli 2018