Belanghebbende bij taxatie van de echtelijke woning

Dossiernummer: 210105
Datum uitspraak: 1 juli 2021

Klager is het niet eens met het taxatierapport dat is opgemaakt in opdracht van zijn ex. Zo vindt hij dat er onjuistheden in het rapport staan en dat het bouwkundig rapport niet goed is verwerkt. Ook heeft de taxateur niet gereageerd op zijn vragen over het rapport.

De taxateur vindt dat hij de taxatie juist heeft verricht. Hij voelde zich door klager onder druk gezet, dat heeft hij als erg onprettig ervaren. Klager was geen opdrachtgever, daarom is de taxateur niet ingegaan op vragen van klager.

Het tuchtcollege benoemt dat de emoties over en weer hoog zijn opgelopen, maar dat de tuchtprocedure zich richt op de uitkomst en totstandkoming van de taxatie. In de tuchtprocedure is het begrip belanghebbende breder dan alleen de opdrachtgever. Juist in een precaire situatie als een taxatie in het kader van een boedelscheiding, had het juist op de weg van de taxateur gelegen ook vragen van de mede-eigenaar te beantwoorden. De taxateur heeft ter zitting erkend dat hij hierin niet juist heeft gehandeld. Het tuchtcollege vindt het optreden van de taxateur niet professioneel en niet zorgvuldig. Dat deel van de klacht is gegrond.

Hoewel het tuchtcollege overweegt dat in het taxatierapport nadrukkelijker ingegaan had kunnen worden op het bouwkundig rapport, worden de overige klachtonderdelen afgewezen.

Het tuchtcollege legt de taxateur als maatregel een waarschuwing op.