Beoordeling staat van het object, gebruik referentiepanden

Dossiernummer: 20200620
Datum uitspraak: 30 november 2020

Een Register-Taxateur voert een taxatie uit van een recreatiewoning. Hij beschrijft hierin de bouwkundige staat als goed.

Volgens de eigenaressen heeft de taxateur hierbij onvoldoende rekening gehouden met de verzakking van de recreatiewoning. De kosten daarvan bedroegen volgens de klagers tussen de € 18.000 en € 36.000. Daarnaast heeft hij volgens klagers onjuist gebruik gemaakt van referentiepanden, door te vergelijken met een pand dat 1/3 groter was en er is gebruik gemaakt van een onjuiste verkoopsom.

De taxateur meldt dat hij geen scheuren heeft waargenomen. Hij was op de hoogte van funderingsproblemen in de omgeving en heeft bij de waardering hiervoor een bedrag meegenomen, dat weliswaar veel lager lag dan het bedrag dat klagers noemen.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateur in strijd heeft gehandeld met de vereiste zorgvuldigheid en transparantie. De taxateur zegt dat hij in het rapport rekening heeft gehouden met de verzakkingsproblematiek. Uit het rapport blijkt niet dat hij dat heeft gedaan en voor welk bedrag.

Dat er onjuist gebruik gemaakt is van referentiepanden volgt het Tuchtcollege niet. Dat een referentiepand groter is, betekent niet dat het object daarmee niet vergeleken kan worden. Dat van een onjuiste koopsom is uitgegaan kan de taxateur hier niet verweten worden, hij ging uit van informatie uit de database. Het ging hier om een gebruiksrecht, zodat hij niet de mogelijkheid had deze gegevens te toetsen in het kadaster.

De klacht is gegrond ten aanzien van de funderingsproblematiek, en de taxateur krijgt een waarschuwing.