Berisping blijft in stand voor summier rapport derde deskundige

Dossiernummer: 20191118HB

Datum uitspraak: 27 november 2020

Uitspraak in eerste aanleg 14 april 2020: Berisping voor summier rapport derde deskundige

Samenvatting hoger beroep

In deze klachtprocedure heeft de Register-Taxateur hoger beroep aangetekend. Hij vindt dat het Tuchtcollege in eerste aanleg (in de uitspraak van april 2020) de klacht te ruim heeft uitgelegd. Klagers hebben geklaagd over de uiteenlopende waarden in de drie taxatierapporten van het object. Over de inhoud van het taxatierapport van de taxateur hebben zij niet geklaagd. Ook ontkent de taxateur dat hem opgedragen is om in overleg met de twee andere taxateur tot een koopsom te komen. Zijn opdracht was een taxatierapport op te stellen, dat heeft hij naar behoren gedaan.

Klagers geven aan dat het Tuchtcollege in de eerste uitspraak hun klacht juist goed begrepen heeft. Zij zijn leken en niet deskundig op het gebied van taxeren en hebben het gehele taxatierapport ter discussie hebben gesteld, zowel qua inhoud als qua onderbouwing.

Het Tuchtcollege gaat in het hoger beroep uitgebreid in op de grenzen van het geschil. Daarbij wordt overwogen dat een klacht bij het Tuchtcollege bedoeld is als laagdrempelige procedure, die ook voor leken zonder professionele rechtsbijstand te voeren moet zijn.

De taxateur vindt dat hem ten onrechte wordt verweten geen modelrapport te hebben gebruikt, nu dat niet verplicht is. Dat volgt het Tuchtcollege niet, nu de taxateur in zijn opdrachtvoorwaarden heeft opgenomen dat hij gebruik zou maken van het laatste modelrapport. Dat de taxateur pas bij de opname merkte dat het niet ging om woonruimte maar om een gemengd pand, kan het Tuchtcollege niet volgen, nu de taxateur was gevraagd om onder meer de waarde in verhuurde staat vast te stellen. Vervolgens toetst het Tuchtcollege het taxatierapport aan de Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed en stelt vast dat er het nodig ontbreekt in het taxatierapport.

Omtrent de bepaling van de koopsom overweegt het Tuchtcollege dat het de taxateur duidelijk moet zijn geweest dat zijn opdracht verder ging dan alleen het opstellen van een taxatierapport. Hij had zich ook samen met de andere taxateurs moeten inspannen om overeenstemming te bereiken over de koopsom van het object. Anders dan het Tuchtcollege in eerste aanleg heeft geoordeeld, ging het hier om een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Op dat punt is het hoger beroep gegrond.

Uitspraak

Voor het overige bevestigt het Tuchtcollege in hoger beroep de uitspraak, de maatregel BERISPING blijft in stand.