Berisping na schijn van onvoldoende onafhankelijkheid en objectiviteit

Dossiernummer: 20200820
Datum uitspraak: 26 maart 2021

Drie buren hebben te maken gekregen met grondwatervervuiling. De gemeente sluit met de buren een vaststellingsovereenkomst, waarin staat dat een taxateur de opdracht krijgt om de waardevermindering die hierdoor is ontstaan vast te stellen. Het taxatierapport moet inzicht geven in de directe gevolgen van de verontreiniging. De indirecte gevolgen worden buiten beschouwing gelaten.

De buren stellen in de klacht dat de taxateur zich niet aan die opdracht heeft gehouden. Ook heeft de taxateur niet gereageerd op opmerkingen van de buren op het conceptrapport en zijn in het definitieve rapport nieuwe zaken toegevoegd waarmee hij hen heeft overvallen. Daarnaast twijfelen de klagers aan de integriteit van de taxateur, die zich teveel zou hebben laten beïnvloeden door de gemeente.

Verweerder vindt dat hij zich aan de opdracht heeft gehouden. De klacht komt voort uit een verschil van uitleg van de vaststellingsovereenkomst, daar staat hij buiten. Hij heeft volgens afspraak een conceptrapport opgesteld, geen informatie achtergehouden en is onafhankelijk geweest.

Het Tuchtcollege overweegt dat de taxateur de vaststellingsovereenkomst niet kende. Echter, hij wist wel dat het taxatierapport voor partijen bindend zou zijn en de gevolgen voor klagers daarom groot. De taxateur had zich hiervan bewust moeten zijn en had – zeker nu het om particulieren gaat – onduidelijkheden en onzekerheden moeten voorkomen. In dit geval wijkt het definitieve rapport inhoudelijk op relevante onderdelen af van het conceptrapport en is hierin – anders dan in het conceptrapport – wel de waardevermindering als gevolg van indirecte gevolgen van de grondwaterverontreiniging opgenomen.

Klagers hebben hun zorgen geuit naar aanleiding van het conceptrapport. Een professioneel handelend taxateur had daarna moeten proberen de twijfels weg te nemen vóór hij het definitieve rapport opstelde. Door dat na te laten kon bij klagers de schijn ontstaan van onvoldoende onafhankelijkheid en objectiviteit.

Het Tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en legt een berisping op.