Berisping na groot verschil inhoud woning

In het kader van een boedelscheiding wordt een taxateur verzocht om een vrijstaande woning te taxeren. Het afronden van een verbouwing kost volgens een bouwkundig rapport circa € 30.000.

Verbouwing verwerkt in kubieke meterprijs

Klager vindt dat de taxateur te veel kubieke meters in de berekening heeft meegenomen. Hij vraagt de gebruikte tekeningen op, maar de taxateur weigert deze te delen. Klager is niet de opdrachtgever. In het taxatierapport vermeldt de taxateur dat hij het bouwkundig rapport gezien heeft, maar niet hoe hij rekening heeft gehouden met de verbouwing. Hij zegt dit verwerkt te hebben in de kubieke meterprijs.

Tuchtcollege houdt zaak aan

Tijdens de hoorzitting overlegt de taxateur toch de tekeningen. Het Tuchtcollege houdt de zaak daarom aan, zodat klager de gelegenheid krijgt om een NEN-rapportage op te stellen. Uit de NEN-rapportage komt een inhoud van 830 m³, terwijl de taxateur op 915 m³ uit kwam.

BBMI en NEN rapportages

De taxateur vindt dat er een BBMI rapportage had moeten komen in plaats van een NEN-2580-norm. Verder stelt hij dat ten tijde van de taxatie, geen dwarsdoorsnede van de woning had.

Geen verklaring verschil

Het Tuchtcollege is van oordeel dat het onderscheid tussen de BBMI en NEN niet zodanig is dat dat het verschil in inhoud verklaart. Daarnaast acht zij de taxateur verantwoordelijk voor de metingen en het verkrijgen van de gegevens die hij daarvoor nodig heeft.

De klacht is gegrond. Het Tuchtcollege legt een berisping op, ook omdat de taxateur weinig toeschietelijk was in zijn communicatie richting klager.

Dossiernummer: 20180914

Datum uitspraak: 30 april 2019