Berisping voor klachten na taxatie B&B

Dossiernummer: 20191007
Datum uitspraak: 20-2-20

Om fiscale redenen vragen klagers om een taxatie van hun woning met B&B. Na de opname horen ze echter geruime tijd niet van de taxateur. Dan blijkt dat het taxatierapport al naar de belastingdienst gestuurd is. Klagers vinden dat geen juiste gang van zaken. Ook vinden ze dat de waarde niet juist is vastgesteld. Klagers willen een schadevergoeding van de taxateur.

De Register-Taxateur zegt dat hij is benaderd door de Belastingdienst. Na de opname heeft hij gesproken met de accountant van klagers. Ook geeft de Register-Taxateur aan dat het lastig was om referenties te vinden, omdat een deel van een woning, in gebruik als B&B, apart getaxeerd moest worden.

Het Tuchtcollege stelt vast dat maar één van de klagers eigenaar is van het pand, de andere klager is daarom geen belanghebbende, en kan niet klagen over de taxatie.

Omtrent de taxatie vindt het Tuchtcollege dat de Register-Taxateur zich had moeten afvragen of hij genoeg expertise had om bedrijfsmatig – recreatief – vastgoed te taxeren. Met name omdat de Register-Taxateur een ongebruikelijke methode bij dergelijk vastgoed heeft gebruikt. Daarnaast is onvoldoende beschreven hoe de Register-Taxateur met de referentiepanden heeft vergeleken. Ook is er geen schriftelijke opdracht, zodat onduidelijk is gebleven of de klaagster of de Belastingdienst de opdrachtgever was.

Het Tuchtcollege vindt dat er voldoende klachtwaardige feiten zijn voor een gegronde klacht en legt een berisping op. Het Tuchtcollege is niet bevoegd tot het opleggen van een schadevergoeding.