Berisping voor onjuiste bestemming

Dossiernummer: 20190328
Datum uitspraak: 3-10-2019

Taxateur taxeert in 2016 een woning ten behoeve van financiering. De eigenaar komt er in 2018 achter dat het pand geen woonbestemming heeft, maar een bedrijfsbestemming. Hij dient een klacht in.

De taxateur denkt dat hij de informatie van de website van de gemeente heeft gehaald, en vermoedt dat die informatie fout is geweest. Ook voert de taxateur aan dat de bestemming eenvoudig gewijzigd kan worden en dat er geen schade is geleden.

Het Tuchtcollege overweegt dat de bestemming van het perceel sinds 2010 niet is gewijzigd en oordeelt dat sprake is van een grove fout. De taxateur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hem destijds onjuiste informatie is verstrekt.

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd.