Berisping voor summier rapport derde deskundige

Dossiernummer: 20191118
Datum uitspraak: 14 april 2020

Klagers zijn eigenaar van een aantal appartementen gelegen boven een winkel. De eigenaar van de winkel heeft een voorkeursrecht. Maar wat is een redelijke prijs? Beide partijen schakelen een taxateur in, maar de getaxeerde waarden liggen ver uiteen.

De partijen schakelen samen een derde taxateur in om uit de impasse te komen. Zij vragen hem drie waarden te bepalen: in verhuurde staat, leeg en ontruimd, en op basis van markthuurkapitalisatie. Vervolgens zouden de drie taxateur gezamenlijk tot een advies moeten komen over de koopprijs.

Klagers stellen dat de taxateur zich niet aan de opdracht hield. Het Tuchtcollege overweegt dat het taxatierapport dat de derde taxateur heeft opgesteld, niet voldoet aan de eisen die NRVT hieraan stelt. Het rapport is summier en niet opgesteld aan de hand van de met de opdrachtgever overeengekomen modelrapportage. Een inzichtelijke berekening en analyse van de huursituatie en de referentiepanden ontbreekt grotendeels.

Met name in deze situatie, waar de taxateur werd ingeschakeld omdat er al twee taxatierapporten waren met uiteenlopende waarderingen, had de taxateur moeten zorgen voor een inzichtelijk en volledig taxatierapport, zodat ook anderen kunnen volgen hoe de taxateur tot zijn keuzes is gekomen.

Het taxatierapport voldoet niet aan de vereiste zorgvuldigheid en transparantie. Ook oordeelt het Tuchtcollege dat de taxateur zich onvoldoende heeft ingespannen om tot een oplossing te komen ten aanzien van de bepaling van de koopsom.

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een berisping.