Boete en waarschuwingen voor niet meewerken aan doorlopend toezicht

Register-Taxateurs Bedrijfsmatig Vastgoed die niet – of niet tijdig – meewerkten aan doorlopend toezicht van NRVT, ontvingen een waarschuwing van het Tuchtcollege. Eén van hen ontving ook een voorwaardelijke boete van € 1000. De beklaagden kunnen tegen de uitspraak in hoger beroep. 

Kwaliteitsonderzoeken zijn verplicht

Ondanks herinneringen en een ingebrekestelling, lieten de Register-Taxateurs het na om de vragenlijst in te vullen. Op grond van de aansluitingsovereenkomst en het Reglement Doorlopend Toezicht zijn Register-Taxateurs verplicht om mee te werken aan de kwaliteitsonderzoeken van NRVT.

Ook bij uitschrijving verplicht meewerken

Sommige Register-Taxateurs hadden zich reeds uitgeschreven uit het Register of waren voornemens om dat te doen. Het Tuchtcollege oordeelt dat ook zij gehouden zijn om over 2018 aan de verzoeken van NRVT te voldoen. Een uitschrijving is per 1 januari 2019 pas effectief.

E-mail niet ontvangen

Een enkeling geeft aan dat zij geen e-mails of de ingebrekestelling die per aangetekende post verzonden is, hebben ontvangen. De e-mails worden echter naar het door de Register-Taxateurs in de aansluitingsovereenkomst opgenomen e-mail adres verstuurd. Daarnaast wordt de ingebrekestelling zowel per e-mail als per aangetekende post verstuurd.

Weigeren om principiële redenen

Eén van de Register-Taxateurs vulde de vragenlijst om principiële redenen niet in. Hij vond dat de lijst vragen bevatte die derden niet aangaan. Het Tuchtcollege besluit dat NRVT niet als ‘derde’ aan te merken is.

Waarschuwing en boete

Eén Register-Taxateur voerde geen verweer. Naast een waarschuwing, werd een voorwaardelijke boete van € 1000 opgelegd. Het bedrag is niet verschuldigd als de vragenlijst binnen 30 dagen alsnog wordt ingevuld.

Datum uitspraken: 26 juni 2019

Lees enkele uitspraken: