Communicatie en onderbouwing waardering schiet tekort

Dossiernummer: 201224
Datum uitspraak: 4 juni 2021

Klager is niet tevreden met het taxatierapport van zijn woning. Als hij vraagt om een toelichting van de taxateur, verwijst deze naar de koopsom die overeenkomt met de getaxeerde waarde. De taxateur stelt verder dat algemene modellen een onterechte waardestijging lieten zien. Daardoor twijfelt de klager aan de zorgvuldigheid van het onderzoek en de onderbouwing van het rapport. Hij heeft gevraagd om een waardering door de taxateur, niet om een toets van de koopsom.

De taxateur vindt de klacht buitenproportioneel. Hij heeft gereageerd op de vragen van de klager. Ook heeft hij aangegeven dat de waarde niet kan worden aangepast als het taxatierapport gevalideerd is.

Op verzoek van het Tuchtcollege licht de taxateur toe dat het gaat om een twee-onder-een-kapwoning, waarvan er in het betreffende dorp niet veel zijn. Als deze er wel zijn, dan zijn deze panden veel ouder dan het te taxeren pand. Dat maakte het vinden van goede referentiepanden lastig. De taxateur heeft gekozen voor referentiepanden van ongeveer hetzelfde bouwjaar en hetzelfde type. Deze woningen waren een stuk kleiner dan het te taxeren pand. Hier heeft hij rekening mee gehouden bij de analyse. Vanwege de afwijking van de oppervlakte komen de modelwaarden te hoog uit. Dit heeft de taxateur gecorrigeerd.

Het Tuchtcollege stelt vast dat de klager meermaals om uitleg heeft gevraagd, waarop de taxateur slechts heeft gereageerd met een bericht van vier regels waarin hij aangeeft geen reden te zien af te wijken van zijn waardering ter hoogte van de koopsom. Pas in het verweerschrift geeft de taxateur aan hoe hij tot zijn onderbouwing is gekomen en waarom deze afwijkt van de modelmatige waardering. Deze nadere onderbouwing had in het taxatierapport opgenomen moeten worden.

Daarmee is de taxateur tekortgeschoten in de communicatie en is het taxatierapport onvoldoende transparant. Ook neemt het Tuchtcollege het de taxateur kwalijk dat hij ten onrechte de indruk heeft gewekt dat de koopsom is gevolgd bij de waardering.

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd.