Controle bestemmingsplan bij taxatie woning

Een taxateur stelt een taxatierapport op voor het verkrijgen van een hypothecaire financiering. De hypothecaire financiering wordt verstrekt, maar de gemeente geeft geen woonvergunning af. Het pand blijkt geen eigen woonbestemming te hebben. De taxateur wordt aangeklaagd voor het niet controleren van het bestemmingsplan.

 

Taxatie voor hypothecaire financiering

De taxateur voert aan dat zij slechts een taxatie heeft verricht met als doel financiering, zodat zij geen uitgebreid publiekrechtelijke onderzoek hoefde te doen en zij heeft nagegaan dat het (ongeplitste) perceel een woonbestemming had. Ten tijde van de taxatieopdracht, was de splitsingsakte in de maak.

Mededelings- en onderzoeksplicht

Het tuchtcollege merkt op dat de verkoper en koper hoofdverantwoordelijk zijn in de mededelings- en onderzoeksplicht. Op grond van de feitelijke omstandigheden had de taxateur echter ook na moeten gaan of het pand een woonbestemming had, om de opdrachtgever te wijzen op de risico’s.

Tot slot acht het tuchtcollege het informeren van de verkopende partij, in de procedure tegen de klaagster, in strijd met de AGB. De klacht is gegrond en het tuchtcollege legt de taxateur een waarschuwing op.

Lees de volledige uitspraak

Dossiernummer: 20180228

Datum uitspraak: 10 juli 2018