Correcte omgang met opdrachtgever behoort ook tot normale beroepsuitoefening van taxateur

Dossiernummer: 201111
Datum uitspraak: 9 maart 2021

Klager vindt dat zijn woning te laag is getaxeerd. Woningprijzen zijn gemiddeld met meer dan 20% gestegen en hij heeft allerlei verbeteringen aangebracht. Ook staan er fouten in het rapport.

De taxateur stelt dat hij zijn waardering heeft onderbouwd aan de hand van referentieobjecten. Een marktwaarde bepalen kan niet aan de hand van rekenkundige gemiddelden. Hij erkent dat hij een perceel had moeten meenemen in het rapport.

Het Tuchtcollege overweegt – volgens vaste jurisprudentie – dat de marktwaarde alleen marginaal kan worden getoetst. Het kan gebeuren dat een eigenaar teleurgesteld is in de marktwaarde, maar de taxateur mag zich daardoor niet laten beïnvloeden.

De door klager genoemde onjuistheden raken volgens het Tuchtcollege niet de kern van het rapport. De taxateur heeft de woning opgenomen en zijn bevindingen verwerkt in een volledig taxatierapport, heeft de waarde onderbouwd met referenties – waarbij de taxateur een behoorlijke mate van vrijheid toekomt – en is daarbij binnen de grenzen van de NRVT-regels gebleven.

Het Tuchtcollege merkt wel op dat de taxateur beter had moeten communiceren met de opdrachtgever. Tot een normale beroepsuitoefening behoort immers ook een correcte omgang met die opdrachtgever.

De conclusie is dat de taxateur zorgvuldiger te werk had kunnen gaan, maar dat er geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. Daarom is de klacht ongegrond.