De stichting en taxatie met omissies

Een stichting maakt bezwaar tegen de taxatie van een voormalig tuincentrum. Het terrein heeft een agrarische bestemming, terwijl de taxatie uit gaat van een toekomstige woonbestemming.

De taxateur erkent dat er in zijn taxatie een aantal zaken ontbreken, zoals de referentieobjecten en berekening. Hij heeft de waarde van een agrarisch object getaxeerd, terwijl hij alleen is ingeschreven in de Kamer Wonen. Ook heeft hij geen rekening gehouden met de beleidsvoorschriften van de provincie.

Niet-ontvankelijke klacht

Het tuchtcollege behandelt de klacht niet inhoudelijk. De stichting blijkt na de verrichtte taxatie te zijn opgericht, waardoor de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard. De stichting is geen belanghebbende.

Lees de volledige uitspraak

Dossiernummer: 20180406

Datum uitspraak: 9 augustus 2018