Een verkort rapport op verzoek van opdrachtgever

Dossiernummer: 201028
Datum uitspraak: 9 maart 2021

Vanwege een echtscheiding stelt een taxateur een taxatieverklaring op. De ex-partner en mede-eigenaar is het hier niet mee eens, er had een volledig taxatierapport moeten worden opgesteld. Ook is de waardering volgens klager te laag, wat grote gevolgen voor hem heeft.

De taxateur staat nog steeds achter zijn waardering. Als een taxatierapport niet gevalideerd hoeft te worden, is hij bereid tegen een lager tarief een verkort rapport op te stellen. Die keuze is aan de opdrachtgever.

Het Tuchtcollege kan niet vaststellen dat de waardering zelf onjuist is. Vaste jurisprudentie is inmiddels dat de waarde alleen marginaal kan worden getoetst.

Over dat de opdrachtgever kan bepalen of de taxateur een volledig rapport of een verkort rapport maakt, is het Tuchtcollege heel duidelijk: een verkort rapport is niet toegestaan op basis van de NRVT-regels. Een extra argument om een volledig taxatierapport op te stellen, is dat de taxateur wist dat het ging om een echtscheiding, waarbij sprake is van tegengestelde belangen.

Het doel van een inzichtelijk en transparant taxatierapport is dat de opdrachtgever en derden die daarbij belang hebben kunnen volgen hoe de taxateur tot zijn waardebepaling is gekomen. Dat moet inzichtelijk en navolgbaar zijn, alleen dan kan aan een taxatierapport in het maatschappelijk en economisch verkeer vertrouwen worden ontleend.

De klacht is gegrond en de taxateur wordt een berisping opgelegd.