Eerder verkoopadvies is geen taxatie

Dossiernummer: 20190326
Datum uitspraak: 15-8-2019


In een familie ontstaat ruzie over een woning in een nalatenschap. Na de taxatie verwijt één van de mede-eigenaars (niet zijnde de opdrachtgever) de taxateur dat hij in de afgelopen 2 jaar al eerder een taxatie heeft uitgebracht. Ook heeft de taxateur onvoldoende rekening gehouden met de slechte staat van onderhoud en hij heeft vermeld dat er geen asbest aanwezig was. 

De taxateur geeft aan dat zijn kantoor eerder benaderd is, met het verzoek te adviseren over een verkoop. Dat heeft geen vervolg gekregen. Er was geen sprake van een eerdere taxatie van het pand, maar hij heeft het wel eerder bezocht vanwege het verkoopadvies.

De taxateur heeft de staat van onderhoud als slecht beoordeeld. Hij heeft geen bouwkundig onderzoek gedaan en de fundering niet bekeken, dat vond hij niet nodig.

Het Tuchtcollege oordeelt dat een vrijblijvende waardebepaling in het kader van een verkoopadvies niet in de weg staat aan het – binnen 2 jaar – opstellen van een taxatierapport. Wel zegt het Tuchtcollege dat de taxateur zich terughoudend had kunnen opstellen, omdat hij wist dat er in de familie onenigheid was over de woning. Dat is echter geen klachtwaardig handelen.

Omdat de taxateur het onderhoud driemaal als ‘slecht’ heeft beoordeeld, is vermelding van alle gebreken niet nodig. Van een taxateur hoeft ook niet verwacht te worden dat hij de kruipruimte inspecteert, als daar verder geen aanleiding voor bestaat. Wel vindt het Tuchtcollege dat de taxateur vanwege het bouwjaar op de mogelijkheid van asbest had mogen wijzen. Dat heeft de taxateur ter zitting ook erkend.

Het Tuchtcollege acht de klacht ongegrond.