Geen onjuiste meetmethoden toegepast

Dossiernummer: 20200316HB
Datum uitspraak: 15 januari 2021

Uitspraak in eerste aanleg: Ongegronde klacht over onjuistheden in het rapport

In hoger beroep heeft appellant in grote lijnen de gronden van zijn klacht in eerste aanleg herhaald. Nieuwe relevante feiten en/of gronden zijn niet aangevoerd.

Het onderzoek in hoger beroep heeft niet geleid tot andere feiten en andere conclusies dan in eerste aanleg. Het Tuchtcollege bevestigt daarom de uitspraak van het eerste Tuchtcollege.