Geen onjuiste rol voor interne taxateur

Dossiernummer: 20200601
Datum uitspraak: 30 november 2020

Een interne taxateur van de belastingdienst doet op verzoek van de belastinginspecteur een uitspraak over geclaimde onderhoudskosten van een pand. De eigenaar van het pand – die in het buitenland woont – heeft een zaakwaarnemer, die een klacht indient bij het Tuchtcollege. Het verwijt aan de taxateur is dat hij zich niet opgesteld heeft als onafhankelijk taxateur en daarmee de zaakwaarnemer op het verkeerde been heeft gezet. De klacht wordt ingediend namens de eigenaar, maar ook de zaakwaarnemer en de huurder van het pand zijn klager. Zij voelen zich door de taxateur in hun goede naam aangetast tegenover de eigenaar.

De interne taxateur verwerpt de klacht. De zaakwaarnemer en de huurder zijn volgens de taxateur niet-ontvankelijk. Hij heeft niet getaxeerd, maar heeft een intern advies gegeven aan de inspecteur. Daarnaast is hij altijd duidelijk geweest over zijn rol.

Het Tuchtcollege volgt het verweer van de interne taxateur. Alleen de eigenaar is ontvankelijk in de klacht. Er is geen sprake van een professionele taxatiedienst, zodat op grond van de gedrags- en beroepsregels alleen getoetst kan worden aan het beginsel van professioneel gedrag. De interne taxateur heeft volgens het Tuchtcollege steeds duidelijk aangegeven wat zijn rol was, zodat er geoordeeld wordt dat de taxateur zich niet onprofessioneel heeft gedragen. De klacht van de eigenaar is ongegrond.