Geen standaardrapport voor complexe casus winkelcentrum

Een gemeente laat twee percelen taxeren die de klager en eigenaar van het betreffende winkelcentrum wil kopen. De percelen zijn braakliggend. Bij een geplande uitbreiding van het winkelcentrum, komen er parkeerplaatsen en verkeersmaatregelen op de percelen.

Toekomstige situatie als uitgangspunt

Op basis van de residuele methode hanteren de taxateurs één bedrag per vierkante meter. Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateurs van een toekomstige situatie zijn uitgegaan, terwijl de uitbreiding van het winkelcentrum nog niet heeft plaatsgevonden. In het taxatierapport wordt niet gesproken over dat uitgangspunt. Tot slot wordt er geen waardering gegeven voor de huidige waarde. De taxateurs handelden de complexe casus af met een standaardrapport, terwijl dat in strijd is met het reglement Bedrijfsmatig Vastgoed.

Niet op de hoogte van gewijzigd bestemmingsplan

De taxateurs mistten bovendien belangrijke informatie, zoals het bestemmingsplan, dat na het bezwaar van het winkelcentrum wijzigde. Van een taxateur mag worden verwacht dat hij hiervan op de hoogte is. Daarnaast werd de klacht tegen de taxateur die de plausibiliteitsverklaring aflegde, ook gegrond geacht. Hij had moeten constateren dat de taxatie onvoldoende gemotiveerd was en niet zorgvuldig tot stand was gekomen.

De klacht is gegrond en de taxateurs krijgen een waarschuwing.

Dossiernummer: 20181126

Datum uitspraak: 5 juni 2019