Geen tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag na taxatie zonder inpandige inspectie in coronatijd

Dossiernummer: 20200528HB
Datum uitspraak: 23 april 2021

Uitspraak in eerste aanleg: Taxatie zonder inpandige inspectie in coronatijden

In hoger beroep is door appellant de klacht uitgebreid met nieuwe beroepsgronden. Het Tuchtcollege oordeelt dat die niet door het Tuchtcollege in beroep kunnen worden beoordeeld. Ook wordt door appellant nogmaals aangevoerd dat het object niet door de ondertekenende taxateur is geïnspecteerd.

Het Tuchtcollege in beroep stelt voorop dat te allen tijde het uitgangspunt dient te zijn dat een taxatierapport naar waarheid wordt opgemaakt. Vast staat dat twee van de drie aangewezen taxateurs het pand inwendig hebben opgenomen. Dat verweerster in beroep het pand toen niet ook heeft bezichtigd, acht het Tuchtcollege onder de toenmalige bijzondere omstandigheden, waaronder corona, niet in strijd met de gedragsregels. Wel is het slordig dat de taxateur dit niet meteen heeft vermeld in het rapport. Hoewel de taxateur dit later heeft aangepast, kan niet meer worden vastgesteld wanneer het rapport is opgemaakt en welk rapport door partijen dient te worden gebruikt bij verdere procedures. Beide taxatierapporten hebben namelijk dezelfde datum en hetzelfde kenmerk. Met het Tuchtcollege in eerste aanleg is het Tuchtcollege in beroep van mening dat dit getuigt van onzorgvuldigheid. Echter, ook het Tuchtcollege in beroep is van oordeel dat niet iedere fout of onzorgvuldigheid tuchtrechtelijk verwijtbaar is.