Geregistreerde taxateur tijdelijk geschorst

Het NRVT heeft een eerste klacht ingediend bij het Tuchtcollege van Stichting Tuchtrechtspraak NRVT over het handelen van een Register-Taxateur. Het NRVT verwijt de taxateur te hebben gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit, zoals vastgelegd in de Algemene Gedrags- en Beroepsregels. Het NRVT heeft het Tuchtcollege verzocht de taxateur per direct voor de duur van de klachtprocedure te schorsen.
 
De taxateur heeft een vastgoedobject vanaf 2012 als makelaar in de verkoop. Hetzelfde object heeft hij tweemaal getaxeerd, op 1 januari 2016 en 1 september 2016. Beide rapporten hebben dezelfde waardepeildatum, maar twee sterk afwijkende marktwaarden. De taxateur heeft verklaard dat hij met zijn taxatierapport van september 2016  de eigenaar inzicht heeft willen geven in de restwaarde na een dreigende veilingverkoop. Daarnaast heeft de taxateur in september 2016 een concept-koopovereenkomst opgesteld waarbij zijn broer het object voor het laagst getaxeerde bedrag zou kopen.
 
Het Tuchtcollege stelt onder meer vast dat de taxateur, in beide rapporten, expliciet in strijd met de waarheid heeft vermeld dat hij niet eerder was betrokken bij het vastgoedobject of de opdrachtgever. Het Tuchtcollege is van oordeel dat het NRVT erop moet kunnen vertrouwen dat een Register-Taxateur zijn ethische beroepsnormen en -waarden uitdraagt en naleeft. Getoetst aan de onderhavige situatie levert dit ernstige vermoedens op dat de Register-Taxateur in strijd heeft gehandeld met de Algemene Gedrags- en Beroepsregels van het NRVT, zodat een tijdelijke maatregel op zijn plaats is. De verklaring van de taxateur heeft deze vermoeden niet kunnen weerleggen. De Register-Taxateur wordt per direct geschorst, tot het Tuchtcollege zich volledig heeft uitgesproken over de klacht van het NRVT. Die uitspraak wordt uiterlijk 31 maart 2017 verwacht.
 
 
Klachtnummer: 20160201
Datum uitspraak: 20 februari 2017
Document: Uitspraak over de voorlopige schorsing