Gevolgen bestemming voor waardering

In dit dossier klaagde een zorginstelling over de taxatie van een bedrijfspand, waar zij hun praktijk wilde vestigen. De Register-Taxateur had de opdrachtgever kort na de taxatie gemeld dat de waarde na verbouwing ook € 55.000 hoger zou kunnen uitvallen, circa 33% meer dan de in het rapport vermeldde marktwaarde. Een tweede taxateur kwam ook uit op deze hogere waarde.
 
Tijdens de behandeling van de zitting bleek dat het verschil veroorzaakt wordt vanwege de beperking in het bestemmingsplan. Daarin is bepaald dat de bestemming kantoorpand is. De ontheffing die de instelling heeft gekregen om er een praktijkruimte in te vestigen, is niet overdraagbaar. Als uitgegaan wordt van de bestemming praktijkruimte, is de markt breder en het pand meer waard. De tweede taxateur is in zijn waardering uitgegaan van de – ruimere – bestemming praktijkruimte in plaats van kantoorpand.
 
Het tuchtcollege stelt dat de Register-Taxateur de toelichting die hij ter zitting heeft gegeven over de bestemming en de gevolgen daarvan voor de waardering, beter in zijn rapport had kunnen opnemen. Dat doet er echter niet aan af dat de Register-Taxateur de taxatie volgens de geldende regelgeving heeft verricht. De klacht wordt ongegrond verklaard.
 
 
Klachtnummer: 20161205
Datum uitspraak: 15 maart 2017
Document: Uitspraak anoniem