Hoger beroep: Berisping voor klachten na taxatie B&B

Dossiernummer: 20191007HB
Datum uitspraak: 29 september 2020

Uitspraak in eerste aanleg: Berisping voor klachten na taxatie B&B

De Register-Taxateur heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van het Tuchtcollege in eerste aanleg. Hij vindt dat de uitspraak niet goed gemotiveerd is. Zo zegt het Tuchtcollege niet welke methode de taxateur bij het waarderen van een Bed & Breakfast dan wel had moeten gebruiken. Dat de klaagster het taxatierapport niet meteen ontving, was vanwege wijzigingen in de procedure bij de Belastingdienst. Ook vindt de taxateur het ontbreken van een opdrachtbevestiging geen klachtwaardig feit.

Het Tuchtcollege is dat niet met de taxateur eens. De taxateur zegt dat het hier ging om een gezamenlijke taxatie met de interne taxateur van de Belastingdienst. Dat blijkt nergens uit het taxatierapport. Juist een opdrachtbevestiging had kunnen vastleggen wie nu de opdrachtgever was: de eigenaar van de B&B of de Belastingdienst? Ook had daaruit duidelijk kunnen worden wie het taxatierapport het eerste zou ontvangen. Dat is nu allemaal onduidelijk gebleven. Daarnaast staat in het RGB expliciet dat de taxateur begint met het vastleggen van zijn opdracht (art 12.2).

De taxateur had geen omzetgegevens opgevraagd of gebruikt bij de waardering. Ook referenties ontbraken in het taxatierapport én de taxateur was alleen ingeschreven in de Kamer Wonen. De overwegingen van de taxateur om zichzelf toch deskundig genoeg te achten voor de taxatie en de andere keuzes die hij hierbij gemaakt heeft, ontbreken in het taxatierapport.

Het Tuchtcollege bevestigt daarom de uitspraak in eerste aanleg: de klacht was gegrond en de maatregel blijft een berisping.