Hoger beroep: klacht over verzwegen gebreken ongegrond

Dossiernummer: 20190326HB 
Datum uitspraak: 17 januari 2020  

Uitspraak in eerste aanleg:  Eerder verkoopadvies is geen taxatie 

Hoger beroep: 

De taxateur heeft een woning getaxeerd. Klager vindt dat de taxateur zaken verzwegen heeft. Zo is hij de 2 jaar voor het rapport al betrokken geweest bij de woning. Ook heeft hij gebreken niet vermeld, zoals asbest en betonrot, waardoor hij op een te hoge waardering uitkomt. 

Het Tuchtcollege begrijpt dat er verwarring kan ontstaan als een taxateur een woning eerder heeft bezocht voor een taxatie. Maar van ‘betrokkenheid’ is pas sprake is wanneer er een opdracht tot stand is gekomen en er betaald is voor de diensten. Hier is het contact beperkt gebleven tot een vrijblijvend advies zonder vergoeding, zodat geen sprake is van eerdere betrokkenheid als bedoeld in het normblad.  

De taxateur heeft in het rapport opgenomen dat de woning in slechte staat is. Dat de taxateur tot een minder slecht beeld komt dan het bouwtechnische rapport, is het Tuchtcollege onvoldoende gebleken.  

Wel vindt het Tuchtcollege dat de taxateur een rapport heeft opgesteld dat niet de schoonheidsprijs verdient. Hij heeft een aantal zaken die hij wel of juist niet gedaan heeft, onvoldoende duidelijk en inzichtelijk in het rapport opgenomen. Maar zoals het Tuchtcollege eerder heeft overwogen, leidt niet elke slordigheid of onjuistheid tot een gegronde klacht. Dus blijft de klacht net als in de eerste uitspraak ongegrond.