Hoger beroep: klacht potentiële koper blijft niet ontvankelijk

Dossiernummer: 20200113HB

Datum uitspraak: 21-8-20

Uitspraak in eerste aanleg: Derde poging tot klagen, opnieuw niet-ontvankelijk

De stichting heeft hoger beroep aangetekend omdat zij stelt groot belang te hebben bij inhoudelijke behandeling van de bezwaren tegen de taxatie.

Het Tuchtcollege blijft bij het al vaker gegeven oordeel: degene die een object had willen kopen, heeft geen rechtens te beschermen belangen bij taxatie van het object. Met andere woorden: alleen als je opdrachtgever bent van het taxatierapport of al een recht hebt op een object (als eigenaar, huurder of erfgenaam), kun je een tuchtklacht indienen. Een teleurgestelde potentiële koper valt buiten de kring van belanghebbenden en kan niet klagen over het taxatierapport. Klagen vanwege het ‘algemene belang’ kan alleen NRVT. Die is altijd belanghebbende bij een tuchtklacht.