Hoger beroep: taxateur had tóch nader onderzoek moeten doen naar loods

Dossiernummer: 20191129HB

Datum uitspraak: 21-08-2020

Uitspraak in eerste aanleg: Schuur of bedrijfsloods?

In de uitspraak in eerste aanleg is de klacht ongegrond. In hoger beroep komt het Tuchtcollege tot een ander oordeel.

Het waarderen van een loods van ruim 300 m² als tuin, terwijl de medeopdrachtgever aangaf dat met de verhuur van caravans inkomsten werden gegenereerd van circa € 20.000, had voor de taxateur aanleiding moeten zijn om nader onderzoek te doen. De taxateur had niet mogen volstaan met het overnemen van de mededeling van de andere opdrachtgever dat deze alleen voor eigen gebruik was. Hoe de loods is meegenomen in de waardering, ook nu bij de referentieobjecten geen pand is meegenomen met een bijgebouw van enige omvang, blijkt niet uit het rapport.

Daarnaast neemt het Tuchtcollege het de taxateur kwalijk dat zij de uitspraak in de echtscheidingsprocedure van de opdrachtgever naar het Tuchtcollege heeft gestuurd. Dat doet bij de Tuchtrechter niet ter zake en daarvoor was hier geen noodzaak, zodat de taxateur hierdoor in strijd handelde met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid.

De uitspraak in eerste aanleg wordt vernietigd. De klacht is alsnog gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd.