Hoger beroep: waarschuwing voor onvoldoende onderbouwing blijft overeind

Dossiernummer: 20180917HB
Datum eerste uitspraak: 22 maart 2019
Datum uitspraak in hoger beroep: 2 oktober 2019

Eerste uitspraak
Dit betreft een complexe zaak met een uitgebreide uitspraak. Een jachthaven moet plaatsmaken voor woningbouw en de erfpacht loopt af na 100 jaar (akte is van 1958, daarvoor akte van 1918). Wat moet de jachthaven vergoed krijgen voor de door hen aangebrachte verbeteringen? Klaagster stelt dat verweerders de taxatie verwijtbaar onzorgvuldig en onvoldoende onderbouwd hebben opgesteld. De klacht wordt gegrond en de taxateurs krijgen een waarschuwing. Zie ook: Waarschuwing voor onvoldoende onderbouwing taxatie jachthaven.

Uitspraak in Hoger Beroep
De taxateurs zijn in hoger beroep gegaan. Hun grief is met name dat het Tuchtcollege hun verweet dat zij in 2014 het complex hebben geïnspecteerd, maar hun rapport pas jaren later hebben uitgebracht. Daarbij wees het Tuchtcollege op een brand op het complex tussen de inspectie- en rapportdatum. De taxateurs voeren aan dat de brand niet op de te taxeren complex zelf plaatsvond.

Het Tuchtcollege in Hoger Beroep vindt dat ook als er geen brand was geweest, zij hun rapport uit 2017 niet mochten baseren op een inspectie uit 2014.

Het Tuchtcollege oordeelt in Hoger Beroep anders dan het Tuchtcollege in eerste aanleg over het informeren van de jachthaven. De taxateurs hebben onvoldoende objectief en onafhankelijk gehandeld. Zij hebben de communicatie over het herstellen van fouten teveel aan hun opdrachtgever (gemeente) overgelaten en hadden hier zelf initiatief in moeten nemen.

De uitspraak wordt op gewijzigde gronden, bekrachtigd. Dus de uitspraak blijft dat de klacht gegrond is en dat de taxateurs een waarschuwing opgelegd krijgen.