Huidige bestemming als uitgangspunt taxatie

Dossiernummer: 201020
Datum uitspraak: 26 februari 2021

De klacht gaat over een aantal percelen in eigendom van 3 broers. De rechtbank heeft de taxateur aangewezen in de procedure tussen de broers.

De klager – 1 van de 3 broers – is het niet eens met de taxatie. De taxateur heeft zich volgens hem niet gehouden aan de Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed en heeft de HaBU-toets niet (goed) toegepast. De taxateur is alleen uitgegaan van de huidige bestemming, een paardenbedrijf, terwijl er voor een derde een hogere waarde zou kunnen zijn.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateur een wettelijke taxatie heeft verricht. De taxateur diende bindend een waarde vast te stellen op grond van een aantal door rechter aangegeven voorwaarden. Het Tuchtcollege overweegt onder meer dat verweerder geen regel heeft geschonden door bij zijn taxatie uit te gaan van het huidige gebruik, omdat de rechter dat als één van de uitgangspunten heeft geformuleerd.

Aan de door de rechtbank bij deze wettelijke taxatie gestelde voorwaarden heeft de taxateur zich volgens het Tuchtcollege terecht gehouden.

De klacht wordt ongegrond verklaard.