Klacht over beïnvloeding en referenties ongegrond

Dossiernummer: 20200226

Datum uitspraak: 29-6-2020

Klager is verwikkeld in een echtscheiding. Hij vindt de taxatie van de echtelijke woning te laag. De woning is lager gewaardeerd dan in 2015, maar de taxateur wilde daar niets van weten.

Klager denkt dat de taxateur zich heeft laten beïnvloeden door de makelaar van zijn ex en zijn dochter. Ook zou de taxateur de verkeerde referentiepanden hebben gebruikt.

De taxateur zegt dat zij zich door niemand heeft laten beïnvloeden en wijst op achterstallig onderhoud in de woning.

Het Tuchtcollege kan in het klachtdossier geen aanwijzingen vinden dat de taxateur zich zou hebben laten beïnvloeden. Ook is niet gebleken dat zij de referenties onjuist heeft gekozen. De klacht is ongegrond.