Klacht over belangenverstrengeling en onvoldoende zorgvuldigheid deels gegrond

Dossiernummer: 201023
Datum uitspraak: 16 april 2021

Klager vindt dat het taxatierapport op een te lage waarde uitkomt. Een andere taxateur kwam kort daarna namelijk uit op een waardering van € 40.000 hoger. Ook kan klager de vergelijking met de referentiepanden niet volgen. Er zijn grote verschillen met de getaxeerde woning, die niet worden toegelicht in het taxatierapport. Daarnaast denkt klager dat de taxateur in het voordeel heeft gewaardeerd van zijn ex-partner en mede-eigenaar.

Het Tuchtcollege overweegt – zoals ook in eerdere uitspraken – dat de waarde alleen marginaal getoetst kan worden. Dat een eigenaar op een hogere waarde had gehoopt, mag geen invloed hebben op de taxateur. Vervolgens stelt het Tuchtcollege dat de taxateur de referentiepanden niet alleen moet noemen, maar een analyse moet maken van de gebruikte referentietransacties. Aan de hand van deze analyse moet hij vervolgens een relatie leggen met de waardering van het te taxeren pand, waarbij hij zoveel mogelijk gebruik maakt van bronnen voor zijn marktinformatie. Dat ontbreekt hier volgens het Tuchtcollege. Diverse overwegingen om de woning op een lager bedrag te waarderen zijn niet in het rapport opgenomen. Daarmee is het rapport onvoldoende gemotiveerd en maakt het de geschatte waarde onvoldoende inzichtelijk. De enkele verwijzing naar de lockdown en het effect daarvan op de markt is niet afdoende.

Dat de taxateur niet integer zou hebben gehandeld heeft klager niet voldoende onderbouwd. Klager stelt dat er tussentijds contact zou zijn geweest tussen zijn ex en de taxateur. De taxateur ontkent dat.

De klacht is deels gegrond en de taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.