Klacht over metrage object ongegrond, communicatie kan beter

Dossiernummer: 201108
Datum uitspraak: 21 april 2021

Verweerder heeft de woning, waar klager mede-eigenaar van is, getaxeerd. Klager is het niet eens met de metrage van het object zoals weergegeven in het rapport, met de onderhoudsstatus van één van de gebruikte referentie-objecten, en met de wijze waarop de vragen van klager door verweerder zijn beantwoord.

Verweerder is het niet eens met de door klager aangevoerde klachten. De opgevoerde gegevens zijn juist en hij heeft de vragen van klager netjes beantwoord.

Het Tuchtcollege heeft verweerder, na aanhouding van de zaak, de gelegenheid gegeven tot een nadere toelichting op de metrage, zoals opgenomen in het rapport. Verweerder heeft de woning hierop opnieuw ingemeten en de bevindingen vastgelegd in een meetrapport op basis van de BBMI. Ook zijn hierbij plattegronden van de woning gevoegd.

Het Tuchtcollege overweegt naar aanleiding hiervan dat de meting met voldoende zorgvuldigheid tot stand is gekomen. Ook ten aanzien van de gegevens van de referentiepanden volgt het Tuchtcollege de overwegingen van verweerder. Een taxateur die gebruik maakt van informatiesystemen van brancheorganisaties, mag hierop afgaan, als er geen aanleiding was hieraan te twijfelen. Een oordeel over gebruikte informatiesystemen valt buiten deze procedure.

Tenslotte merkt het Tuchtcollege op dat de communicatie tussen partijen beter had gekund, maar er is niet gebleken dat hierbij reglementen zijn geschonden.

Het Tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond.