Klacht over taxateur als arbiter ook in hoger beroep ongegrond

Dossiernummer: 20200317HB
Datum uitspraak: 6 mei 2021

Uitspraak in eerste aanleg: Taxateur ontoereikend als arbiter?

De klacht is in eerste aanleg ongegrond verklaard. In hoger beroep overweegt het Tuchtcollege dat:

  • een procedure bij de tuchtrechter niet bedoeld is om een civiele procedure of arbitrage over te doen. De uitspraak in arbitrage staat dan ook niet ter discussie;
  • het is vaste jurisprudentie dat wat er in de raadkamer besproken wordt, per definitie geheim blijft;
  • als de klacht gaat over een gedraging van een taxateur en er geen sprake is van een PTD, dan kan de klacht alleen getoetst worden aan het beginsel van professioneel gedrag. Dit is vaste jurisprudentie van het Tuchtcollege NRVT.

In hoger beroep zijn in grote lijnen de gronden van de klacht in eerste aanleg herhaald. Het Tuchtcollege in hoger beroep kan zich vinden in het oordeel van het eerste tuchtcollege. Het oordeel in eerste aanleg blijft in stand.