Klacht over taxatie aardbevingsschade niet concreet

Dossiernummer: 20190930
Datum uitspraak: 25-2-2020

Klagers wonen in het aardbevingsgebied en dienen bij NAM een aanvraag in ter compensatie van de waardedaling van hun woning. Deze woning hebben zij enkele jaren eerder verkocht aan een familielid, omdat zij emigratieplannen hebben. Hiervoor wordt door 2 taxateurs een taxatierapport opgemaakt. Klagers vinden dat de taxateurs niet onafhankelijk en objectief hebben gehandeld. De waardedaling wordt volgens hen gebagatelliseerd, waardoor huizenbezitters structureel benadeeld worden. In dit proces hebben Register-Taxateurs volgens klagers een belangrijke rol.

Het Tuchtcollege begrijpt de moeilijke situatie waar de klagers in verkeren. Het Tuchtcollege is alleen bevoegd om klachten tegen individuele taxateurs te behandelen, geen klachten over de gehele beroepsgroep. Daarnaast maken klagers niet duidelijk wat concreet het verwijt is aan de taxateurs. Dat hun waardering lager uitkomt dan klagers hadden gehoopt, is niet voldoende om aan te nemen dat de taxateurs kun werk niet objectief en onafhankelijk hebben verricht. Zo is niet gebleken dat zij eerder bij klagers of bij het pand betrokken zijn geweest. De stelling dat de taxateurs met de taxatie de NAM hebben willen behagen, wordt niet concreet onderbouwd. Klagers hebben wel veel stukken ingediend, maar die zien grotendeels op fysieke schade, waarvoor een ander traject geldt. De aanvraag waar de klacht over gaat, betreft de waardevermindering van de woning.

De klacht is daarom ongegrond.

Klagers zijn teleurgesteld in de NAM en het gehele proces rondom de schade in het aardbevingsgebied door gaswinning. Zij maken alle betrokkenen in het gehele proces grote verwijten, maar blijven daarbij zo algemeen, dat dit niet te herleiden is tot concreet handelen van de betrokken taxateurs. Daardoor schiet de klacht zijn doel voorbij. Het Tuchtcollege kan alleen oordelen over het individuele handelen van een taxateur.