Klacht over verschil in taxaties ongegrond

Dossiernummer: 20190228
Datum uitspraak: 30-7-2019

Klager is verwikkeld in een echtscheiding. Hij heeft een taxatie uit laten voeren en zijn ex ook. Haar taxateur komt echter € 60.000 hoger uit en heeft andere maten aangehouden. Ook is aangegeven dat er geen asbest is, en dat klopt niet.

Uitbouw
De taxateur geeft aan dat bij het andere taxatierapport dezelfde maten zijn aangehouden voor beide verdiepingen, terwijl er een uitbouw op de begane grond is. Dus waarschijnlijk is daar van te weinig vierkante meter uitgegaan. Asbest was volgens de opdrachtgever niet aanwezig, dus dat heeft de taxateur vermeld.

Het Tuchtcollege kan zich vinden in het verweer van de taxateur ten aanzien van de maatvoering. Over het asbest vindt het tuchtcollege dat de taxateur vanwege het bouwjaar minder stellig had mogen zijn. Ook merkt het Tuchtcollege op dat de opdrachtvoorwaarden bij het rapport ontbraken. De taxateur had vollediger kunnen zijn, maar dat is onvoldoende voor een tuchtrechtelijk verwijt. De klacht is ongegrond.