Klacht taxatie appartementencomplex ongegrond

Dossiernummer: 20190717

Datum uitspraak: 30-1-2020

Van een appartementencomplex moet de erfpachtcanon herzien worden. De gemeente geeft vier taxateurs opdracht om het gehele complex te taxeren.

Klager, bewoner van één van de appartementen, vindt dat de taxateurs hun werk niet goed hebben gedaan. Klager meent:

  • als bedrijfmakelaars zijn de taxateurs niet deskundig voor deze opdracht
  • de taxateurs zijn niet onafhankelijk, want zij hebben ‘toegerekend’ naar hun eerdere waardering voor de gemeente
  • zij kozen de verkeerde waarderingsmethode en weigerden openheid van zaken te geven

Volledig rapport
De taxateurs zeggen dat zij eerder een waardering hebben opgesteld, dat bedoeld was als intern stuk voor de gemeente. Dat is per abuis bij klager terecht gekomen. Daarna hebben de taxateurs alsnog een volledig taxatierapport opgesteld. In dat rapport worden volgens de taxateurs hun waardering en keuzes helder onderbouwd. Zij achten zich voldoende vakbekwaam. Ook vinden zij het niet hun taak om het rekenmodel te verstrekken, dat is aan de gemeente.

Geen twijfel aan bekwaamheid
Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateurs mochten kiezen voor de residuele rekenmethode. Ook kan het Tuchtcollege zich vinden in de keuze om niet te rekenmodel, met betrekking tot alle appartementen (en niet alleen dat van klager) te verstrekken. Dat kunnen klagers bij de gemeente opvragen middels een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Voor de opdracht was zowel kennis van de woningmarkt en specialistische kennis van commercieel vastgoed nodig, waar de taxateurs gezamenlijk over beschikken, zodat aan de bekwaamheid niet getwijfeld hoeft te worden.

Dat eerst een waarderingsdocument is opgesteld, is niet in de haak, vindt het Tuchtcollege. Daar hadden de taxateurs zorgvuldig moeten zijn. Maar omdat de taxateurs dat hebben ingetrokken en vervolgens een volledig taxatierapport hebben opgesteld, hebben zij dat hersteld.

De klacht wordt ongegrond verklaard.