Klachten over taxatie in aardbevingsgebied ongegrond

Dossiernummer: 20190615

Datum uitspraak: 10-12-2019

Klager koopt in 2011 een groot perceel, met daarop een karakteristieke oude woning. Voor de financiering van de verbouwing stelt taxateur X een taxatierapport op. In 2012 raakt klager werkloos.

De bank dringt in 2013 aan op verkoop. Via taxateur X wordt de woning te koop aangeboden, zonder dat het tot verkoop kwam. In 2015 wordt de verkoopopdracht beëindigd.

De regio komt veelvuldig in het nieuws, vanwege aardbevingen door gaswinning. Een stichting die zich bezighoudt met opkoop van woningen in het gebied, wil de woning kopen. Opnieuw wordt taxateur X benaderd voor een taxatie. Deze komt met een collega-taxateur in 2018 tot een waarde die ruim € 300.000 lager ligt dan de waardering na verbouwing in 2011.

Te hoog gewaardeerd en niet onafhankelijk

Klager vindt dat taxateur X in 2011 te hoog heeft gewaardeerd en daardoor medeverantwoordelijk is voor overfinanciering. Ook verwijt klager dat de verkoopopdracht daarna niet tot verkoop heeft geleid. Klager meent dat taxateur X in 2018 niet onafhankelijk was vanwege zijn eerdere betrokkenheid bij het object en bij klager. Daarnaast meent klager dat taxateur X betrokken was bij de uiteindelijke verkoop. Klager zegt dat het gebruikelijk is dat één van de twee taxateurs de verkoopopdracht krijgt.

De taxateur vindt dat hij de taxatieopdracht in 2018 wel kon doen, hij heeft dat bepaald aan de hand van het stroomschema. De andere klachten zijn te oud, en bij de verkoop was hij niet betrokken.

Overwegingen Tuchtcollege

Het Tuchtcollege geeft geen oordeel over de klachten van vóór 2016. Toen waren de reglementen van NRVT nog niet van kracht, dus is klager niet-ontvankelijk. Het Tuchtcollege overweegt dat taxateur X naar waarheid heeft verklaard dat hij de afgelopen twee jaar niet betrokken is geweest en er is niet aangetoond dat er sprake is van onvoldoende onafhankelijkheid.

Dat het gebruikelijk zou zijn om van twee taxateurs één aan te wijzen als verkopend makelaar, acht het Tuchtcollege ongewenst. Maar hier heeft taxateur X geen bemoeienis gehad met de verkoop.

Dat taxateur X de woning in 2018 te laag zou hebben gewaardeerd, kan het Tuchtcollege alleen marginaal toetsen. De waardering is naar behoren onderbouwd. Dat de waardering veel lager is dan in 2011 is op zich onvoldoende om te oordelen dat de waardering ondeskundig of onzorgvuldig is geweest. De klacht is ongegrond.