Klager betoogt dat taxateur 50 vierkante meter heeft gemist

Dossiernummer: 20191113
Datum uitspraak: 14 april 2020

De klager komt met diverse stukken, waaronder de hoeveelheid vloerbedekking, maar niet met bouwtekeningen. Die neemt hij pas mee bij de zitting. Echter, daar heeft niemand zich erop kunnen voorbereiden. De tekeningen zijn bij de zitting niet te kopiëren en gaan dus weer mee terug met de klager.

De taxateur mag nog na de hoorzitting zijn aantekeningen opsturen. De klager krijgt de suggestie om daarop te reageren met bijvoorbeeld een BBMI-rapport. De klager stuurt niet de bouwtekeningen of een BBMI-rapport van een deskundige, maar maakt op een A4’tje zijn eigen berekeningen. Mogelijk had de klager een punt, maar het is aan hemzelf om de klacht te onderbouwen. Daar heeft de klager alle gelegenheid voor gekregen.

Het Tuchtcollege vindt het niet haar taak om de klager aan de hand te nemen om hem te sturen in het aanvullen van de klacht, en gaat in zo’n geval ook niet zelf een deskundige op onderzoek uitsturen. Dat zal alleen gebeuren als het gaat om een deskundige die voor een klager niet eenvoudig te vinden of te raadplegen is.

De klacht is ongegrond.